Круг

Круг

Наименование Вид продукции Размер, мм Марка сплава
Круг БрА9Ж3Л Вид продукции: Круг Размер, мм: 15,5 Марка сплава: БрА9Ж3Л
Круг БрАЖ 9-4 Вид продукции: Круг Размер, мм: 112 Марка сплава: БрАЖ 9-4
Круг БрАЖМц10-3-1.5 Вид продукции: Круг Размер, мм: 300 Марка сплава: БрАЖМц10-3-1.5
Круг БрАЖНМц Вид продукции: Круг Размер, мм: 27 Марка сплава: БрАЖНМц
Круг БрАМц Вид продукции: Круг Размер, мм: 163 Марка сплава: БрАМц
Круг БрБ2Т Вид продукции: Круг Размер, мм: 5 Марка сплава: БрБ2Т
Круг БрКБ2.5-0.5 Вид продукции: Круг Размер, мм: 50 Марка сплава: БрКБ2.5-0.5
Круг БрКМц Вид продукции: Круг Размер, мм: 217 Марка сплава: БрКМц
Круг БрНХК Вид продукции: Круг Размер, мм: 12 Марка сплава: БрНХК
Круг БрОФ10-1 Вид продукции: Круг Размер, мм: 100 Марка сплава: БрОФ10-1
Круг БрОФ7-0.2 Вид продукции: Круг Размер, мм: 280 Марка сплава: БрОФ7-0.2
Круг БрОЦС5-5-5 Вид продукции: Круг Размер, мм: 23 Марка сплава: БрОЦС5-5-5
Круг БрХ1 Вид продукции: Круг Размер, мм: 145 Марка сплава: БрХ1
Круг МК Вид продукции: Круг Размер, мм: 400 Марка сплава: МК
Круг БрА9Ж3Л Вид продукции: Круг Размер, мм: 16 Марка сплава: БрА9Ж3Л
Круг БрАЖ 9-4 Вид продукции: Круг Размер, мм: 115 Марка сплава: БрАЖ 9-4
Круг БрАЖМц10-3-1.5 Вид продукции: Круг Размер, мм: 320 Марка сплава: БрАЖМц10-3-1.5
Круг БрАЖНМц Вид продукции: Круг Размер, мм: 28 Марка сплава: БрАЖНМц
Круг БрАМц Вид продукции: Круг Размер, мм: 165 Марка сплава: БрАМц
Круг БрБ2Т Вид продукции: Круг Размер, мм: 5,5 Марка сплава: БрБ2Т
Круг БрКБ2.5-0.5 Вид продукции: Круг Размер, мм: 55 Марка сплава: БрКБ2.5-0.5
Круг БрКМц Вид продукции: Круг Размер, мм: 220 Марка сплава: БрКМц
Круг БрНХК Вид продукции: Круг Размер, мм: 13 Марка сплава: БрНХК
Круг БрОФ10-1 Вид продукции: Круг Размер, мм: 105 Марка сплава: БрОФ10-1