Лента

Лента

Наименование Вид продукции Марка стали Размер, мм
Лента 07Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: 07Х16Н6-Ш Размер, мм: 0,25
Лента 12Х18Н9 Вид продукции: Лента Марка стали: 12Х18Н9 Размер, мм: 0,6
Лента AISI 321 Вид продукции: Лента Марка стали: AISI 321 Размер, мм: 1,5
Лента Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: Х16Н6-Ш Размер, мм: 3,75
Лента 07Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: 07Х16Н6-Ш Размер, мм: 0,3
Лента 12Х18Н9 Вид продукции: Лента Марка стали: 12Х18Н9 Размер, мм: 0,8
Лента AISI 321 Вид продукции: Лента Марка стали: AISI 321 Размер, мм: 2
Лента Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: Х16Н6-Ш Размер, мм: 4
Лента 07Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: 07Х16Н6-Ш Размер, мм: 0,31
Лента 12Х18Н9 Вид продукции: Лента Марка стали: 12Х18Н9 Размер, мм: 0,9
Лента AISI 321 Вид продукции: Лента Марка стали: AISI 321 Размер, мм: 2,5
Лента Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: Х16Н6-Ш Размер, мм: 5
Лента 07Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: 07Х16Н6-Ш Размер, мм: 0,35
Лента 12Х18Н9 Вид продукции: Лента Марка стали: 12Х18Н9 Размер, мм: 1
Лента AISI 321 Вид продукции: Лента Марка стали: AISI 321 Размер, мм: 2,75
Лента ЭИ119 Вид продукции: Лента Марка стали: ЭИ119 Размер, мм: 0,1
Лента 07Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: 07Х16Н6-Ш Размер, мм: 0,4
Лента 12Х18Н9 Вид продукции: Лента Марка стали: 12Х18Н9 Размер, мм: 1,2
Лента AISI 321 Вид продукции: Лента Марка стали: AISI 321 Размер, мм: 3
Лента ЭИ119 Вид продукции: Лента Марка стали: ЭИ119 Размер, мм: 0,15
Лента 07Х16Н6-Ш Вид продукции: Лента Марка стали: 07Х16Н6-Ш Размер, мм: 0,5
Лента 12Х18Н9 Вид продукции: Лента Марка стали: 12Х18Н9 Размер, мм: 1,3
Лента AISI 321 Вид продукции: Лента Марка стали: AISI 321 Размер, мм: 3,5
Лента ЭИ119 Вид продукции: Лента Марка стали: ЭИ119 Размер, мм: 0,17