Плита

Плита

Наименование Вид продукции Марка стали Размер, мм
Плита 03Х18Н11 Вид продукции: Плита Марка стали: 03Х18Н11 Размер, мм: 110
Плита 08Х17Т Вид продукции: Плита Марка стали: 08Х17Т Размер, мм: 60
Плита 09Х15Н8Ю1 Вид продукции: Плита Марка стали: 09Х15Н8Ю1 Размер, мм: 38
Плита 12Х13 Вид продукции: Плита Марка стали: 12Х13 Размер, мм: 25
Плита 15Х18Н12С4ТЮ Вид продукции: Плита Марка стали: 15Х18Н12С4ТЮ Размер, мм: 15
Плита 20Х23Н13 Вид продукции: Плита Марка стали: 20Х23Н13 Размер, мм: 150
Плита AISI 303S Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 303S Размер, мм: 100
Плита AISI 403 Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 403 Размер, мм: 55
Плита AISI 430Ti Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 430Ti Размер, мм: 35
Плита AISI 904L Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 904L Размер, мм: 22
Плита 03Х18Н11 Вид продукции: Плита Марка стали: 03Х18Н11 Размер, мм: 120
Плита 08Х17Т Вид продукции: Плита Марка стали: 08Х17Т Размер, мм: 70
Плита 09Х15Н8Ю1 Вид продукции: Плита Марка стали: 09Х15Н8Ю1 Размер, мм: 40
Плита 12Х13 Вид продукции: Плита Марка стали: 12Х13 Размер, мм: 28
Плита 15Х18Н12С4ТЮ Вид продукции: Плита Марка стали: 15Х18Н12С4ТЮ Размер, мм: 16
Плита 20Х23Н18 Вид продукции: Плита Марка стали: 20Х23Н18 Размер, мм: 11
Плита AISI 303S Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 303S Размер, мм: 110
Плита AISI 403 Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 403 Размер, мм: 60
Плита AISI 430Ti Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 430Ti Размер, мм: 38
Плита AISI 904L Вид продукции: Плита Марка стали: AISI 904L Размер, мм: 25
Плита 03Х18Н11 Вид продукции: Плита Марка стали: 03Х18Н11 Размер, мм: 130
Плита 08Х17Т Вид продукции: Плита Марка стали: 08Х17Т Размер, мм: 80
Плита 09Х15Н8Ю1 Вид продукции: Плита Марка стали: 09Х15Н8Ю1 Размер, мм: 45
Плита 12Х13 Вид продукции: Плита Марка стали: 12Х13 Размер, мм: 30